ĐĂNG KÝ THÀNH CÔNG NHẬN NGAY TIỀN THƯỞNG

0
3

[xyz-ihs snippet=”chen-code”]

ĐIỀU KIỆN VÀ ĐIỀU KHOẢN:

  1. Chương trình khuyến mãi bắt đầu từ 00:00:00 ngày 11/03/2019 đến 23:59:59 ngày 31/03/2019 (GMT+8), dành cho các thành viên Việt Nam đăng ký tiền tệ là VND.
  2. Thành viên cần có giao dịch chuyển tiền và rút tiền thành công ít nhất 300 VND sau khi xác nhận thành công 4 thông tin như sau :
THÔNG TIN

HÌNH THỨC

TRẠNG THÁI

TIỀN THƯỞNG

Cập nhật hồ sơ

Bổ sung thông tin đầy đủ và chính xác

Thành Công

90 VND

Thông tin ngân hàng Điền đầy đủ và chính xác

Thành Công

Số điện thoại liên hệ Xác nhận qua mã

Thành Công

Địa chỉ email Xác nhận

Thành Công

Lưu ý : Mỗi thành viên chỉ được nhận duy nhất 1 lần tiền thưởng  trên 1 tài khoản .

  1. Để tham gia chương trình, thành viên cần đăng ký tài khoản và thực hiện đủ 4 bước thao tác như điều số 2.
  2. Tiền thưởng cần phải trải qua 01 vòng cược trước khi thực hiện giao dịch rút tiền.
  3. Tiền thưởng sẽ tư động cập nhật vào tài khoản chính của Thành Viên ngay sau xác nhận thành công thông tin và thực hiện đủ các yêu cầu về gửi rút tiền (Điều 2).
  4. Chương trình khuyến mãi này có thể áp dụng chung với các khuyến mãi hiện có tại W88.
  5. Các Quy Định Chung về khuyến mãi của W88 được áp dụng.

[xyz-ihs snippet=”Chen-odds”]

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here